Zhangnon:
2021-12-27 08:58 ตอบกลับ|
JiTianTao: นอนนน
2021-11-16 18:41 ตอบกลับ|
JiTianTao: นอน
2021-10-17 13:02 ตอบกลับ|
JiTianTao: นอนรอเธอ
2021-10-15 18:46 ตอบกลับ|
Fenyue: ใครทำลายสถิติโรลเกิน 83,026 ไบต์ แจก 100 ตำลึงทอง!!!
  • Fenyue: --กติกา-- 1. ไบต์ที่ได้ต้องมาจากการโรลเพลย์ + เอฟเฟคเท่านั้น ห้ามแทรกโค้ดหรือรูปเยอะ ๆ เพื่อโกง (10-13 17:08)
  • Fenyue: 2. ไม่จำกัดจำนวนผู้เล่น สามารถทำลายสถิติได้หลายคน รับได้หลายคน แต่จะรับรางวัลได้คนละ 1 ครั้ง เท่านั้น (10-13 17:12)
  • Fenyue: 3. หาก Fenyue ทำลายสถิติตัวเองได้ จำนวนไบต์การท้าทายจะเพิ่มขึ้น (แต่รางวัลไม่เพิ่ม) (10-13 17:12)
  • Fenyue: 4. ไม่มีปิดรับการท้าทาย จะปิดก็ต่อเมื่อไม่มีเงินจ่ายให้แล้ว (10-13 17:13)
2021-10-12 17:17 ตอบกลับ|
JiTianTao:
2021-10-8 23:46 ตอบกลับ|
JiTianTao: นอนนน
2021-10-6 11:17 ตอบกลับ|
JiTianTao: ตื่นนนน
2021-10-4 12:36 ตอบกลับ|
Fenyue:
2021-9-30 03:28 ตอบกลับ|
Tianzhou: สวัสดีทุกคน
2021-9-29 22:48 ตอบกลับ|
Fenyue:
2021-9-29 04:30 ตอบกลับ|
JiTianTao: ยินดีด้วยนะะ
2021-9-28 09:44 ตอบกลับ|
JiTianTao: นอนน
2021-9-27 21:21 ตอบกลับ|
JiTianTao: นอนบ่ายย
2021-9-25 13:39 ตอบกลับ|
Fenyue:
2021-9-25 07:09 ตอบกลับ|
JiTianTao:
2021-9-24 08:33 ตอบกลับ|
Fenyue:
2021-9-23 17:57 ตอบกลับ|
JiTianTao: นอนนนนนน
2021-9-21 00:35 ตอบกลับ|
JiTianTao: ....
2021-9-19 22:47 ตอบกลับ|
ZhaoPei: สวัสดี
2021-9-19 14:56 ตอบกลับ|
123ถัดไป
อย่าลืมเข้าสู่ระบบมาเล่นกันนะ เข้าสู่ระบบตอนนี้ หรือ ลงทะเบียนตอนนี้
ขึ้นไปด้านบน